Beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Met MVO houden bedrijven rekening met de toekomstkansen van mensen elders in de wereld en van toekomstige generaties. Het betekent bijdragen aan een duurzaam milieu en een duurzame wereld; Lokale en mondiale kansen benutten om een betere wereld te creëren voor huidige en toekomstige generaties.

Waarom MVO-beleid?

Highlite wil als onderneming verantwoord opereren door zich in te zetten voor de samenleving, het milieu niet te zwaar te belasten en haar personeel goed te behandelen. Wij willen ervoor zorgen dat wij deze wereld in een fatsoenlijke staat achterlaten voor toekomstige generaties.

Fossiele brandstoffen, die overal in de productieketen worden gebruikt, zijn eindig en moeten met veel meer zorg worden behandeld. We moeten overstappen op nieuwe manieren van energiegebruik, en dat betekent onder meer investeren in zonnepanelen. We moeten onze ecologische voetafdruk verkleinen, bijvoorbeeld door fietsen te promoten en het gebruik van elektrische auto's aan te moedigen, door bewustwording en verantwoordelijkheid te creëren.

De Nederlandse overheid en de internationale gemeenschap vinden het belangrijk dat organisaties zich houden aan wetten en internationale richtlijnen. Door onze leveranciers te stimuleren om 'groener' te worden en/of hun gebruik van energie en grondstoffen te compenseren, vervullen we een maatschappelijke functie en stimuleren we iedereen om ons heen om verantwoordelijker om te gaan met natuurlijke grondstoffen.

Waarom MVO-beleid?

Highlite wil als onderneming verantwoord opereren door zich in te zetten voor de samenleving, het milieu niet te zwaar te belasten en haar personeel goed te behandelen. Wij willen ervoor zorgen dat wij deze wereld in een fatsoenlijke staat achterlaten voor toekomstige generaties.

Fossiele brandstoffen, die overal in de productieketen worden gebruikt, zijn eindig en moeten met veel meer zorg worden behandeld. We moeten overstappen op nieuwe manieren van energiegebruik, en dat betekent onder meer investeren in zonnepanelen. We moeten onze ecologische voetafdruk verkleinen, bijvoorbeeld door fietsen te promoten en het gebruik van elektrische auto's aan te moedigen, door bewustwording en verantwoordelijkheid te creëren.

De Nederlandse overheid en de internationale gemeenschap vinden het belangrijk dat organisaties zich houden aan wetten en internationale richtlijnen. Door onze leveranciers te stimuleren om 'groener' te worden en/of hun gebruik van energie en grondstoffen te compenseren, vervullen we een maatschappelijke functie en stimuleren we iedereen om ons heen om verantwoordelijker om te gaan met natuurlijke grondstoffen.