BELANGRIJK - Houdt er rekening mee dat ons Nederlandse bankrekeningnummer is gewijzigd in: NL40 ABNA 0108 8693 42, BIC-SWIFT: ABNANL2A

Privacyverklaring Highlite International BV


1. Algemeen

In deze verklaring leest u het privacy-beleid van Highlite International ten aanzien van het verwerken van uw persoonsgegevens. Onder verwerken valt o.a. het gebruiken, opslaan en het delen van uw gegevens.

Highlite International is bewust van feit dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. Als u een product bij ons bestelt, hebben wij vanzelfsprekend een aantal gegevens van u nodig. Zonder deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld niet uw product naar u toe sturen. Eveneens slaan wij gegevens op voor het geval dat het product niet wordt geleverd, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn en makkelijk in staat zijn om te traceren waar het fout gegaan is.

De handelswijze van Highlite International BV is vanzelfsprekend in overeenstemming met de huidige Wet bescherming persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die in mei 2018 van kracht wordt.

Door een product bij Highlite International BV af te nemen stemt u in met de algemene voorwaarden die van toepassing zijn en eveneens de handelswijze ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens.

2. Verwerkingsdoeleinden
Om de (koop)overeenkomst tussen u en Highlite International BV zo goed mogelijk uit te voeren en om een klantrelatie te onderhouden, is het noodzakelijk om een aantal persoonsgegevens van u te verzamelen, gebruiken, delen en documenteren. Dit wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming ‘verwerken’ genoemd. Deze gegevens documenteren wij op een zorgvuldige wijze en zijn vanzelfsprekend passend beveiligd.


3. Welke gegevens en waarom
Bij aankoop van een product bij Highlite International BV kunt u een account registreren zodat u de mogelijkheid heeft om efficiënter een product bestellen, omdat u in ons klantenbestand staat.

Highlite International BV verwerkt o.a. uw:

Naam
Adresgegevens
Kamer van Koophandel nummer
BTW nummer
E-mailadres
Koopgeschiedenis
In uw accountomgeving ziet u welke gegevens wij hebben.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Highlite International BV. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Onze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) die het gebruik van onze website helpen analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Highlite International BV.

Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u onze website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Een specifieke dienst op onze website is onze zoekmachine, die noodzakelijke cookies verzamelt om u de best mogelijke zoekervaring te bieden. De cookies voor de zoekmachine vallen onder de optie noodzakelijke cookies, te vinden bij het eerste gebruik van onze website. De zoekmachine verzamelt:

  • cookies voor het opslaan van recente zoekopdrachten,
  • cookies voor het opslaan van recente categorieën van aangeklikte producten,
  • cookies voor het opslaan van recent aangeklikte producten.

4. Delen met derden
Voor de uitvoering van de overeenkomst is het noodzakelijk dat uw gegevens gedeeld worden met derden. Met deze derden bestaan afspraken met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens. Het delen met derden geschiedt conform de wet en de regelgeving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de aankomende Algemene Verordening Gegevensbescherming. Highlite International BV deelt nooit, zonder uw medeweten en toestemming, gegevens met derde voor marketingdoeleinden van derden.

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met Post/Vervoersbedrijven:
Om er voor te zorgen dat uw product u ook daadwerkelijk bereikt, is Highlite International BV genoodzaakt om uw naam, adres en eventueel uw telefoonnummer te delen met het postbedrijf dat het bestelde product bij u bezorgt. Deze gegevens zijn uitsluitend hiervoor bedoeld en Highlite International BV heeft contractuele afspraken met het bedrijf ten aanzien van het gebruiken van uw gegevens.

5. Bewaartermijnen
Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de aankomende Algemene Verordening Gegevensbescherming bewaart Highlite International BV uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Eveneens is Highlite International BV gebonden aan termijnen die bij wet vastgelegd zijn en waarborgt Highlite International BV deze termijnen ten zeerste.

6. Beveiliging
Highlite International BV beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder ‘onze contactgegevens’. Uw persoonlijke gegevens worden bij ons veilig verzonden door ze te coderen. Dit geldt natuurlijk ook voor uw bestelling en ook voor de klantenlogin. Bovendien beveiligen wij onze websites en andere systemen door middel van technische en
organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.

7. Recht van betrokkene
Als klant heeft u een paar belangrijke rechten, ook wel recht van betrokkene genoemd. Het recht van betrokkene geeft u de mogelijkheid om uw gegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. Highlite International BV is bewust van het feit dat dit recht een uiterst belangrijk onderdeel is van uw privacy en dat er zorgvuldig omgegaan moet worden met uw persoonsgegevens. Highlite International BV geeft u derhalve de mogelijkheid om contact met ons op te nemen zodat wij u inzage kunnen verlenen in uw persoonsgegevens.

Eveneens kunt u het recht van verzet inroepen door bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Mocht u niet langer gebruik willen maken van onze dienst of geen producten meer kopen dan heeft u de mogelijkheid om uw gegevens te laten verwijderen uit ons bestand.

Vanzelfsprekend zullen uw gegevens ook niet meer met derden gedeeld worden zoals uitgelegd onder ‘delen met derden’.

Mocht u een van bovenstaande rechten willen inroepen tegen Highlite International BV dan kunt u dit kenbaar maken middels een verzoek aan ons gericht.

8. Meldplicht en Autoriteit Persoonsgegevens
Mocht Highlite International BV door een data-lek persoonsgegevens verliezen of toegankelijk maken voor onbevoegden dan wordt u hiervan, als daar aanleiding voor is, op de hoogte gesteld. Eveneens kunt u bij vermoedens van een onrechtmatige verwerking door Highlite International BV contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Wijziging privacy beleid
Highlite International BV heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen en te updaten zodat de verklaring in overeenstemming is met de regels conform de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming. Het is derhalve aan te raden om zo nu en dan deze verklaring te raadplegen. Mocht er een wezenlijke wijziging in deze verklaring worden verricht die aantoonbare gevolgen voor u heeft dan
zult u hier via een e-mail van op de hoogte worden gesteld.

10. Contact met betrekking tot onze Privacyverklaring
Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt of als u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen in verband met onze Privacyverklaring en de verwerking van uw persoonsgegevens door de websites van Highlite international BV, kunt u rechtstreeks per e-mail (privacy@highlite.com) contact opnemen met de Data Protection Officer van Highlite international BV. We nemen uw vragen met betrekking tot gegevensbescherming graag serieus in behandeling nemen.


Deze privacyverklaring is opgesteld op 13/04/2021.